به اطلاع مشتاقان و محبان زیارت اهل بیت می رساند با توجه  به فرارسیدن اربعین حسینی، ثبت نام طرح زیارتی نیابتی به اتمام رسیده است.